تماس با ما

فروشگاه اسپریچو Espiricho

     پر انرژی لحظه هاتونو سپری کنید

     اسپریچو به گویش کرمانی یعنی پرستو

     و در برند ما راحتی و شیک پوشی را در ذهن تداعی می کند

اینجانب مرضیه بوستانکار

کارشناس ارشد دانش اموخته ی زبان و ادبیات فارسی

دارای مدرک طراحی لباس زیر نظر وزارت علوم‌ و فنی حرفه ای کشور

۱۲ سال سابقه در کار تولید لباس 

دارای مدرک MBA  زیر نظر ورارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

مربی و داور رسمی فدراسیون ووشو، مربی و داور رسمی فدراسیون ژیمناستیک

و البته از کودکی در کنار پدر و مادری سختکوش و هنرمند با همین حرفه طراحی لباس و عاشق هنر تولید

فروشگاه اسپریچو Espiricho

 پر انرژی لحظه هاتونو سپری کنید

 اسپریچو به گویش کرمانی یعنی پرستو

 و در برند ما راحتی و شیک پوشی را در ذهن تداعی می کند

اینجانب مرضیه بوستانکار

کارشناس ارشد دانش اموخته ی زبان و ادبیات فارسی

دارای مدرک طراحی لباس زیر نظر وزارت علوم‌ و فنی حرفه ای کشور

۱۲ سال سابقه در کار تولید لباس 

دارای مدرک MBA  زیر نظر ورارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور

مربی و داور رسمی فدراسیون ووشو، مربی و داور رسمی فدراسیون ژیمناستیک

و البته از کودکی در کنار پدر و مادری سختکوش و هنرمند با همین حرفه طراحی لباس و عاشق هنر تولید

راههای ارتباطی

تولیدی ما در اصفهان  نصف جهان است.

همه شما رو به نصف جهان دعوت میکنیم

می خواهید به روز باشید؟ در خبرنامه ما عضو شوید!